Sırnak Depolama ve Dağıtım Hizmetleri

Nakliyat A.Ş

İnsan Kaynakları Bölümünün en önemli amacı; insana duyarlı yönetim anlayışıyla ve insan sermayesinin bir şirketin sahip olabileceği en önemli değer olduğu düşünce ve bilinciyle,insan kaynağının planlaması,seçilmesi ve geliştirilmesidir.Bu noktada hedeflerimize ulaşmada bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biride çalışanlarımız. İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü müşterilerimizin, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnuniyetini sağlamak, ve bu alanda da öncü olarak bu memnuniyeti sürekli kılmak ve geliştirmektir.Sektöründe çalışılacak en iyi kurum hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlerken kurumsal etkinliği arttırma hedefi, değişime ayak uydurma potansiyeli ve kurumsal gelişmenin ancak geniş katılımla sağlanabileceği düşüncesini desteklemekteyiz.

Performans Yönetimi Sırnak A.Ş çalışanlarının işlerindeki etkinliğini ve iş verimliliğini arttırmayı amaçlayan ve böylelikle onlardan en iyi şekilde yararlanmayı sağlayan Performans Değerlendirme sistemini uygulamaktadır. Hedeflere ve Yeterliliklere göre değerlendirmenin yapıldığı bu sistem yılda en az bir kez tüm yöneticilerin, çalışanlarıyla yüz yüze görüşerek yaptığı ve yazılı halde kayıtların tutularak değerlendiği şekli ile uygulanmaktadır. Şu ana başlıklar altında yapılan değerlendirme sonuçları Eğitim ve Gelişim yönünde kullanılmaktadır:
- işin ana sorumluluk noktalarına karşı performans
- işinde sonuç alma ile ilgili kişisel yeterlilikleri
- hedefler
- genel performans ve varsa eğitim ihtiyacı

Eğitim ve Gelişim

Eğitimlerin kurumlar için uzun vadede insan kalitesinin yükselmesi için stratejik önem taşımakta olduğu bilincinden yola çıkarak, planlanan ve gerçekleştirilen eğitimler, Kurum kültürünün oluşması vizyon ve misyonu ile örtüşen değerlerin yaygınlaşması ve benimsenmesi, Şirket stratejilerini destekleyecek becerilerin geliştirilmesi gibi süreçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Yıllık eğitim planı ile düzenli hale getirilen belirlenen ihtiyaçlar Şirket içi İç Eğitimciler ya da kabul görmüş referanslı Eğitim firmalarından alınan tekliflerin değerlendirilmesi ile aşağıdaki konularda eğitimler düzenlenir.
- Standart Grup eğitimi
- Oryantasyon Eğitimleri
- İsteğe bağlı mesleki eğitimler

Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Eğitimler

- Takım calışmarı ve iletişim eğitimi
- Stres yönetimi eğitimi
- Zaman yönetimi eğitimi
- Netsis eğitimi
- Kalite sistem yönetimi bilinçlendirme eğitimi
- Strateji bütce hedef ve mali tablo analizi eğitimi
- Stres altında calışma ile başa çıkabilme eğitimi
- Beyni etkin kullanabilme eğitimi
- Motivasyon kurumsal sadakat ve iletişim eğitimi
- İletişim beden dili ve ilgi gösterebilme eğitimi
- Sistem Düşüncesi İle Etkili Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

Sırnak A.Ş. de işe başlayan kişiler başarılı oldukları ve bu başarılarını sürdürdükleri durumlarda terfi olanaklarına sahiptirler. Sırnak A.Ş. Başarılı gençleri, çalışkan ve kendini kanıtlayanları daha üst görevlere getirerek yönetim içinde yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
Vizyonumuz

Sektöründe her zaman lider ve tercih edilen bir firma olmaktır. Liderliği devam ettirmek için gerekli olan tüm teknolojik yatırımları,personel eğitimlerini aksatmadan devam ettirmektir.

Misyonumuz

Sorumluluklarından asla taviz vermeden, yılların tecrübesiyle oluşturduğumuz güven ortamı içinde sadece hayal gücümüzün sınırlarındaki hızımızla en kaliteli hizmeti sunmak.

İş Başvurusu